Meer over Jiska

Ik geloof dat er voor mensen wanneer er onvrede ontstaat met betrekking tot werk, relaties en eventuele andere zaken, een enorme kans ligt om stappen te maken in de richting van het realiseren van het eigen potentieel. Ik geloof dat onvrede laat zien waar je werkelijk naar verlangt, waarmee je weer zicht krijgt op wie nu eigenlijk bent en waar je nog meer uitdrukking aan mag geven.

Wij mensen zijn geprogrammeerd om ons aan te passen en voor zekerheid en controle te gaan. Dat maakt dat we als het ergens schuurt soms te makkelijk over dat gevoel heen stappen en verder gaan met ons leven zoals het was. Daarmee ontkennen we wie we werkelijk zijn en dreig je langzaam steeds verder van wie je nu werkelijk bent af te drijven.

Zo’n 6 jaar geleden heb ik mezelf opnieuw uitgevonden. Ik was een zeer aangepast persoon die zaken in stand hield ten behoeve van de lieve vrede, veiligheid… Door aan zelfonderzoek te doen heb ik passende nieuwe richtingen ontdekt die maken dat ik meer mijn eigen leven leef. Zo maak ik onafhankelijke keuzes, waarvan ik vaak nog niet weet waar ze precies toe zullen leiden, en laat ik veel meer van mezelf zien.
Ik zie veel mensen hiermee worstelen: ze leiden niet het leven dat ze eigenlijk willen leiden. Ze weten vaak niet waar te beginnen of wat precies anders te doen of zien belemmeringen. En dat maakt dat ze niet de keuzes maken die leiden tot een leven waarin dat wat ze doen in lijn is met wie ze in wezen zijn.

Ik begeleid mensen met het in kaart brengen van wie ze in de kern zijn en wat ze het liefste willen, om hun leven meer in lijn te kunnen brengen daarmee. Dit met als doel om met hernieuwde energie en richting hun loopbaan en leven met trots en vertrouwen te vervolgen.

Opleiding  
2018 – 2019 Jaaropleiding Familieopstellingen, Academie voor Opstellingen
2017 – 2017 Train-de-trainer Van Hokjes Naar Puzzelstukjes, Pure Human
2015 – 2016 Opleiding tot Bezielingscoach, Adriaan Hoogendijk
2011 – 2012 Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur, Vistanova
2007 – 2008 Opleiding tot docent kinderyoga
1998 – 2003 Onderwijskunde en Opleiding en Voorlichting in Organisaties
  Beide studies binnen Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden
1994 – 1998 PABO, Hogeschool Haarlem
 
   

Werkervaring

 
December 2017- heden Eigenaar Mint Coaching & Development
November 2017 – heden Coach/ trainer, Van Hokjes Naar Puzzelstukjes (VHNP)
De methodiek waar VHNP voor staat, draait om twee pijlers:
1. het creëren van ruimte door het vinden van oplossingen voor werkzaamheden die energie kosten (zgn. non-talenten).
2. het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie door het naar boven halen van ieders unieke – natuurlijke – talenten.
Juni 2011 – heden HR- Adviseur en Loopbaancoach, Hoogheemraadschap van Rijnland
Bij deze organisatie ben ik werkzaam als Loopbaancoach. Daarnaast ben ik als Adviseur leren en ontwikkelen van de Aquademie verantwoordelijk voor het aanbod aan opleidingen en Management Development. 
Jan. 2008- heden Senior Consultant HR, Van Brienen
Als consultant voor dit organisatieadviesbureau hield ik mij bezig met vraagstukken op het gebied van HR. Ik heb assessments afgenomen, intervisiegroepen begeleid, beginnend leidinggevenden gecoacht en management geadviseerd met betrekking tot vraagstukken op het gebied van leerinterventies, competentiemanagement, werving en selectie, loopbaanbeleid en levensfasebewust personeelsbeleid.
Okt. 2005 – Jan. 2008 Trainer en ontwikkelaar, Kangoeroe Training en Advies
Vanuit dit bureau was ik verantwoordelijk voor het maken en geven van trainingen en opleidingen. Ik zat aan tafel bij grote organisaties waar ik meedacht over wat er nodig was om het gat te dichten tussen het huidige gedrag van medewerkers en het gewenste gedrag vanuit het management.
Juli 2003 – Juli 2005 Beleidsmedewerker Innovatie, KOK kinderopvang
Bij deze stichting voor kinderopvang had ik een staffunctie op de P&O- afdeling. Ten behoeve van de verdere professionalisering van de organisatie volgde ik relevante ontwikkelingen in het veld en onderzocht met steeds wisselende projectgroepen de mogelijkheden voor implementatie. Vervolgens schreef ik het beleid en maakte ik de vertaalslag naar de deskundigheidsbevordering van de mensen binnen de organisatie.
Okt. 2001 – Apr. 2002 Stagiaire, KPN Opleidingen
Juli 2000 – Okt. 2001 Commercieel medewerkster, Kangoeroe Training en Advies
Okt. 1998 – Juli 2000 Leerkracht basisonderwijs