Een nieuwe werkelijkheid, een streep door je houvast?

En dan wordt opeens voor je bepaald dat er een streep gaat door ongeveer alles waar je
houvast aan ontleende, wat voor structuur zorgde en voor een min of meer vaste
dagindeling. Dat wat zorgde voor een zekere status quo, waar wij mensen over het
algemeen stiekem toch wel van houden, en voor leefbaarheid wanneer je met meerdere
mensen samenleeft.

Wij mensen functioneren over het algemeen het beste als er sprake is van duidelijkheid,
voorspelbaarheid en een gevoel van controle. En wat gebeurt er als we al die aspecten
die voor een gevoel van veiligheid zorgen, moeten ontberen? Dan speelt ons emotionele
brein op en dat zorgt voor een stressreactie. We kunnen niet zo goed meer relativeren en
het is heel normaal dat je gevoelens van spanning ervaart. Fysiek reageren we door in
een soort van continue vecht-vlucht reactie te verkeren en mentaal gaan we piekeren.
Ons brein heeft namelijk een zeer effectieve manier gevonden om ervoor te zorgen dat
onopgeloste problemen in ons geheugen blijven rondslingeren. Ze poppen af en toe op in
je bewustzijn om ervoor te zorgen dat je niet vergeet dat je nog iets op te lossen had.
Knap lastig als je het probleem niet op kúnt lossen.

Waar zit jouw houvast? Wat helpt je om een gevoel van veiligheid te ervaren? Hoe kun je
een zekere voorspelbaarheid creëren in je dagritme? Waar kun jij nog wel in control zijn?
Misschien merk je ook wel dat het je veel energie kost om nu je werk te doen. Dit komt
doordat we het uitvoeren van gewoontes met ons onbewuste brein af kunnen. Nu je een
nieuwe vorm moet vinden voor dingen, heb je opeens je bewuste brein overal bij nodig
en dat kost veel meer energie. Dat is ook waarom veranderen veel van ons mensen
vergt. Neem nu het voeren van een overleg via Skype. Je mist allerlei signalen die je
normaal oppikt in een gesprek met anderen en je brein wil het plaatje compleet maken
en gaat de ontbrekende informatie invullen. Dat is hard werken! Hierin goed voor jezelf
zorgen is belangrijk. Mij helpt het op een dag vol met online vergaderingen en video-
belletjes om er af en toe voor te kiezen even niet die videoknop aan te zetten en het
alleen met geluid te doen. Die setting kennen we beter, geeft minder prikkels en vraagt
minder energie. Bijkomend voordeel is dat je even niet naar jezelf hoeft te kijken en je
bezig hoeft te houden met of je er wel een beetje voordelig opstaat. 😉