Wankelmoed

Ken je dat: iemand vraagt hoe het met je gaat en zonder je dat echt af te vragen antwoord je “goed!”. En omgekeerd kun je raar staan te kijken als jij die vraagt stelt en iemand steekt van wal en verwoordt uitgebreid hoe het echt gaat. Het is meer een beleefdheidsdingetje geworden dan dat we er op uit zijn te delen wat ons bezighoudt.


Het mooie van deze tijd is dat er meer aandacht is voor hoe de ander erbij zit. Zeker de eerste weken van de thuiswerkperiode zag je dat overleggen standaard begonnen met een rondje langs alle deelnemers om te delen hoe het thuiswerken je verging en wat er verder bij je speelde. Ik merkte dat het echt iets anders bracht. Voor meer verbinding zorgde.


Ooit hoorde ik in dit kader de term ‘wankelmoed’ (Desanne van Brederode) en die is altijd blijven hangen. Wankelmoed heeft te maken met het momenteel veel gebruikte begrip kwetsbaarheid. Het gaat om durven tonen dat je wankelt, toegeven dat je iets niet weet of snapt of dat je iets doodeng vindt. Je toont het door uit te komen voor je beperkingen, zorgen, fouten en dwalingen. En dat doe je niet zomaar, openlijk vertellen hoe het echt met je gaat. Daarmee valt er een zekere bescherming weg en stel je je bloot aan mogelijke oordelen of andere minder gewenste reacties. Vandaar ook het woord moed.


Het gekke is dat we onszelf vaak als zwak zien of ervaren als we dit soort dingen prijsgeven. Het effect op de ander is vaak tegenovergesteld; je wordt eerder gezien als sterk en moedig. Bovenal zorgt het voor verbinding. Omdat de ander een stukje van zichzelf herkent in jou. En ziet dat jij met soortgelijke gevoelens kampt. Want lijkt het soms alsof het prima gaat met de ander, de waarheid kan zomaar anders zijn. Je vergelijkt op dat moment namelijk jouw kwetsbare binnenwereld met dat wat je aan de buitenkant ziet van de ander. Zodra je van binnenwereld tot binnenwereld gaat communiceren gebeurt er iets. Dat iets heet verbondenheid, ook wel beschreven als de energie die ontstaat tussen twee mensen als zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.


Hoe wankelmoedig ben jij?