Geluk

Geluk, wat is dat eigenlijk? En waar vind je het? Sommige mensen zijn er een leven lang
naar op zoek, anderen vinden het een holle term en voelen er niks bij. Hoe dan ook, je
zou er vast geen nee tegen zeggen als je er gratis een kilootje bij zou kunnen krijgen
toch?

De Vrije Universiteit deed in 2017 onderzoek naar geluk. Twee derde van de Nederlanders
zegt gelukkig te zijn. Het is dus niet vanzelfsprekend, want een derde voelt zich dus niet
zo gelukkig. Mensen die gelukkig zijn houden zich er overigens meestal niet zo mee
bezig. Dan zijn er ook nog twee verschillende belevingen: gelukkig zijn en geluk hebben.
In het eerste geval is het meer een staat van zijn waar je in zekere zin invloed op hebt.
In het laatste geval overkomt het geluk je en zie je het meer als een geschenk.

Gelukkig zijn wil niet zeggen dat je altijd happy door het leven gaat. Wel draag je een
soort basis tevredenheid met je mee. Dit is overigens voor 40% genetisch bepaald.
Ouderen zijn over het algemeen gelukkiger dan jongeren. Blijkbaar geeft terugkijken en
je zegeningen tellen een beter gevoel dan vooruitkijken naar een nog onzekere
toekomst. Zoals ik eerder schreef, voelen we ons comfortabeler wanneer het leven een
zekere voorspelbaarheid in zich heeft en de toekomst ons een perspectief biedt.

Als je kijkt naar de geluks-top 8 dan staan gezondheid, vriendschap, familie en
spiritualiteit (uitgelegd als: gaan voor iets dat groter is dan alleen jijzelf) bovenaan. Bezit
en status bungelen onderaan het grotere lijstje. Geluk lijkt dus meer te maken te hebben
met ‘zijn’ dan met ‘hebben’.
Werk staat op de zevende plaats en blijkt vooral bij te dragen aan gelukkig zijn als je
werk doet waarin je je kan verbinden met anderen en met een doel dat voor jou van
betekenis is.

Geluks-top 8:

Mint Coaching - geluk
Vast een stap maken in het verzamelen van jouw kilootje extra geluk? Waarom tot het
einde van je leven wachten met het tellen van je zegeningen als je het nu al onderdeel
kunt maken van je dagelijkse routine! Bedenk je vandaag eens waar je dankbaar voor
bent. En morgen….en overmorgen….en…. Na dertig dagen is het een gewoonte. Weer een
zegening om te tellen! 😉

Geluk en mindset

In mijn vorige blog schreef ik over het managen van verwachtingen en zorgen als
sleutels tot geluk. Hier wil ik het hebben over dat wat een bepaalde mindset kan
bijdragen aan de mate waarin je geluk ervaart.

Uit eerder genoemd onderzoek blijkt dat het hebben van een open mind en het ervaren
van speelruimte bijdragen aan geluk. Dat heeft te maken met het feit dat je op die
manier al gauw een perspectief kunt ontdekken in een ogenschijnlijk lastigere situatie. En
dat helpt om positief in het leven te staan. Sommige mensen staan overigens positiever
in het leven dan anderen. Naast mindset zit daar ook een andere kant aan: sommige
mensen hebben genetisch gezien de mazzel dat ze gemakkelijk de zonnige kant van
dingen zien.

Ook het hebben van zelfkennis en een zeker bewustzijn maken een mens gelukkiger. Als
je namelijk beter weet wat jou goed doet, kun je jezelf beter aansturen en ervoor zorgen
dat je in situaties belandt die bij je passen. Als je bijvoorbeeld weet van jezelf dat je het
lastig vindt je te bewegen in grotere groepen, dan zoek je die situaties niet onnodig op.
Alhoewel het natuurlijk soms ook goed is om jezelf een beetje te stretchen. Jezelf
effectief aansturen in dit soort zaken, vraagt om zelfreflectie. Via zelfreflectie leer je
jezelf kennen. En naast dat je hierdoor heel praktische keuzes voor jezelf kan gaan
maken, zoals in bovenstaand voorbeeld, leert het je ook iets over zingeving. Waarom doe
je wat je doet? En wat maakt dat de ene klus moeiteloos gaat en je voor de ander
continu naar energie moet zoeken om het tot een einde te brengen? Het een zal iets in
jou aanspreken en het andere minder. En weten wat dat is, geeft je iets in handen op
basis waarvan je écht betekenisvolle keuzes kan gaan maken. Je hebt dan het stuur in
handen dat je helpt te navigeren naar een toekomst met volop werkgeluk!

Om jezelf te oefenen in reflecteren, is het in het begin handig het maar gewoon in te
plannen. Totdat het op een dag vanzelf gaat 😉 Je kunt het na een specifieke activiteit
doen, aan het einde van de dag of wat voor jou werkt. Stel jezelf dan bewust een paar
vragen die maken dat je anders (of überhaupt) kijkt naar je gedrag, je gevoelens of je
energielevel. En wees benieuwd wat je gaat ontdekken. 

Een nieuwe werkelijkheid, een streep door je houvast?

En dan wordt opeens voor je bepaald dat er een streep gaat door ongeveer alles waar je
houvast aan ontleende, wat voor structuur zorgde en voor een min of meer vaste
dagindeling. Dat wat zorgde voor een zekere status quo, waar wij mensen over het
algemeen stiekem toch wel van houden, en voor leefbaarheid wanneer je met meerdere
mensen samenleeft.

Wij mensen functioneren over het algemeen het beste als er sprake is van duidelijkheid,
voorspelbaarheid en een gevoel van controle. En wat gebeurt er als we al die aspecten
die voor een gevoel van veiligheid zorgen, moeten ontberen? Dan speelt ons emotionele
brein op en dat zorgt voor een stressreactie. We kunnen niet zo goed meer relativeren en
het is heel normaal dat je gevoelens van spanning ervaart. Fysiek reageren we door in
een soort van continue vecht-vlucht reactie te verkeren en mentaal gaan we piekeren.
Ons brein heeft namelijk een zeer effectieve manier gevonden om ervoor te zorgen dat
onopgeloste problemen in ons geheugen blijven rondslingeren. Ze poppen af en toe op in
je bewustzijn om ervoor te zorgen dat je niet vergeet dat je nog iets op te lossen had.
Knap lastig als je het probleem niet op kúnt lossen.

Waar zit jouw houvast? Wat helpt je om een gevoel van veiligheid te ervaren? Hoe kun je
een zekere voorspelbaarheid creëren in je dagritme? Waar kun jij nog wel in control zijn?
Misschien merk je ook wel dat het je veel energie kost om nu je werk te doen. Dit komt
doordat we het uitvoeren van gewoontes met ons onbewuste brein af kunnen. Nu je een
nieuwe vorm moet vinden voor dingen, heb je opeens je bewuste brein overal bij nodig
en dat kost veel meer energie. Dat is ook waarom veranderen veel van ons mensen
vergt. Neem nu het voeren van een overleg via Skype. Je mist allerlei signalen die je
normaal oppikt in een gesprek met anderen en je brein wil het plaatje compleet maken
en gaat de ontbrekende informatie invullen. Dat is hard werken! Hierin goed voor jezelf
zorgen is belangrijk. Mij helpt het op een dag vol met online vergaderingen en video-
belletjes om er af en toe voor te kiezen even niet die videoknop aan te zetten en het
alleen met geluid te doen. Die setting kennen we beter, geeft minder prikkels en vraagt
minder energie. Bijkomend voordeel is dat je even niet naar jezelf hoeft te kijken en je
bezig hoeft te houden met of je er wel een beetje voordelig opstaat. 😉

Collectief gelukkig

De invloed van het hebben van een sociaal netwerk op het welbevinden van ons mensen
is groot. Het hebben van betekenisvolle relaties draagt namelijk bij aan het ervaren van
een zinvol leven. Voor een deel is dit biologisch te verklaren: contact met andere mensen
zorgt voor de aanmaak van bepaalde stofjes, hormonen als oxytocine en vervolgens
serotonine, die je een goed gevoel geven. Ze helpen zelfs om gevoelens van stress en
angst te verminderen en zouden bijdragen aan onder andere een goede spijsvertering,
eetlust, slaap en geheugen.

Er is echter ook een ander aspect: we horen maar al te graag ergens bij, of we dat nu
toe willen geven of niet. Ook de grootste excentriekeling heeft diep in zijn hart deze
behoefte en is daar vaak (onbewust) mee in conflict. Dit gegeven is te verklaren als we
duizenden jaren teruggaan in de tijd, toen we nog jagers en verzamelaars waren. Je
redde het toen simpelweg niet alleen en had de groep nodig om je te beschermen en om
zaken zo te kunnen organiseren dat je zou overleven. Het was dus een zaak van leven en
dood dat je erbij bleef horen. En dat heeft ons gevoelig gemaakt voor bevestiging en
erkenning.

In het nu, met de sterk individualistische maatschappij waarin we leven, zorgt dit soms
voor een wankel evenwicht. We zoeken naar de balans tussen ons aanpassen aan de
groep en onszelf zijn. En laat het nu zo zijn dat pas wanneer je in de groep vrijuit kan
laten zien wie je bent, je pas echt kunt ervaren dat je erbij hoort. Omdat de echte jij er
dan mag zijn en niet een plaatje dat je van jezelf hebt geschetst. Dat bereiken kan een
hele struggle zijn, maar wel eentje die de moeite waard is. Je kunt namelijk gevoelsmatig
namelijk nooit echt ergens bij horen als je niet bij jezelf mag horen.
Vroeger waren we veel meer als vanzelfsprekend onderdeel van bepaalde groepen, zoals
de kerk of een andere vorm van gemeenschap. We ontleenden daar ook een deel van
onze identiteit aan. Nu die situatie niet meer vanzelfsprekend is, hebben aan vrijheid
gewonnen om onze eigen keuzes te maken en kiezen we meer bewust van welk collectief
we onderdeel willen uitmaken.

Van welk collectief ben jij onderdeel? De vraag is wat jij daar vindt wat bijdraagt aan het
ervaren van een sociaal netwerk met betekenisvolle contacten. En wat jij nodig hebt om
ervoor te zorgen dat dit stukje (werk)geluk geborgd wordt.

Wankelmoed

Ken je dat: iemand vraagt hoe het met je gaat en zonder je dat echt af te vragen antwoord je “goed!”. En omgekeerd kun je raar staan te kijken als jij die vraagt stelt en iemand steekt van wal en verwoordt uitgebreid hoe het echt gaat. Het is meer een beleefdheidsdingetje geworden dan dat we er op uit zijn te delen wat ons bezighoudt.


Het mooie van deze tijd is dat er meer aandacht is voor hoe de ander erbij zit. Zeker de eerste weken van de thuiswerkperiode zag je dat overleggen standaard begonnen met een rondje langs alle deelnemers om te delen hoe het thuiswerken je verging en wat er verder bij je speelde. Ik merkte dat het echt iets anders bracht. Voor meer verbinding zorgde.


Ooit hoorde ik in dit kader de term ‘wankelmoed’ (Desanne van Brederode) en die is altijd blijven hangen. Wankelmoed heeft te maken met het momenteel veel gebruikte begrip kwetsbaarheid. Het gaat om durven tonen dat je wankelt, toegeven dat je iets niet weet of snapt of dat je iets doodeng vindt. Je toont het door uit te komen voor je beperkingen, zorgen, fouten en dwalingen. En dat doe je niet zomaar, openlijk vertellen hoe het echt met je gaat. Daarmee valt er een zekere bescherming weg en stel je je bloot aan mogelijke oordelen of andere minder gewenste reacties. Vandaar ook het woord moed.


Het gekke is dat we onszelf vaak als zwak zien of ervaren als we dit soort dingen prijsgeven. Het effect op de ander is vaak tegenovergesteld; je wordt eerder gezien als sterk en moedig. Bovenal zorgt het voor verbinding. Omdat de ander een stukje van zichzelf herkent in jou. En ziet dat jij met soortgelijke gevoelens kampt. Want lijkt het soms alsof het prima gaat met de ander, de waarheid kan zomaar anders zijn. Je vergelijkt op dat moment namelijk jouw kwetsbare binnenwereld met dat wat je aan de buitenkant ziet van de ander. Zodra je van binnenwereld tot binnenwereld gaat communiceren gebeurt er iets. Dat iets heet verbondenheid, ook wel beschreven als de energie die ontstaat tussen twee mensen als zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.


Hoe wankelmoedig ben jij?

Meer over Jiska

Ik geloof dat er voor mensen wanneer er onvrede ontstaat met betrekking tot werk, relaties en eventuele andere zaken, een enorme kans ligt om stappen te maken in de richting van het realiseren van het eigen potentieel. Ik geloof dat onvrede laat zien waar je werkelijk naar verlangt, waarmee je weer zicht krijgt op wie nu eigenlijk bent en waar je nog meer uitdrukking aan mag geven.

Wij mensen zijn geprogrammeerd om ons aan te passen en voor zekerheid en controle te gaan. Dat maakt dat we als het ergens schuurt soms te makkelijk over dat gevoel heen stappen en verder gaan met ons leven zoals het was. Daarmee ontkennen we wie we werkelijk zijn en dreig je langzaam steeds verder van wie je nu werkelijk bent af te drijven.

Zo’n 6 jaar geleden heb ik mezelf opnieuw uitgevonden. Ik was een zeer aangepast persoon die zaken in stand hield ten behoeve van de lieve vrede, veiligheid… Door aan zelfonderzoek te doen heb ik passende nieuwe richtingen ontdekt die maken dat ik meer mijn eigen leven leef. Zo maak ik onafhankelijke keuzes, waarvan ik vaak nog niet weet waar ze precies toe zullen leiden, en laat ik veel meer van mezelf zien.
Ik zie veel mensen hiermee worstelen: ze leiden niet het leven dat ze eigenlijk willen leiden. Ze weten vaak niet waar te beginnen of wat precies anders te doen of zien belemmeringen. En dat maakt dat ze niet de keuzes maken die leiden tot een leven waarin dat wat ze doen in lijn is met wie ze in wezen zijn.

Ik begeleid mensen met het in kaart brengen van wie ze in de kern zijn en wat ze het liefste willen, om hun leven meer in lijn te kunnen brengen daarmee. Dit met als doel om met hernieuwde energie en richting hun loopbaan en leven met trots en vertrouwen te vervolgen.

Opleiding  
2018 – 2019 Jaaropleiding Familieopstellingen, Academie voor Opstellingen
2017 – 2017 Train-de-trainer Van Hokjes Naar Puzzelstukjes, Pure Human
2015 – 2016 Opleiding tot Bezielingscoach, Adriaan Hoogendijk
2011 – 2012 Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur, Vistanova
2007 – 2008 Opleiding tot docent kinderyoga
1998 – 2003 Onderwijskunde en Opleiding en Voorlichting in Organisaties
  Beide studies binnen Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Leiden
1994 – 1998 PABO, Hogeschool Haarlem
 
   

Werkervaring

 
December 2017- heden Eigenaar Mint Coaching & Development
November 2017 – heden Coach/ trainer, Van Hokjes Naar Puzzelstukjes (VHNP)
De methodiek waar VHNP voor staat, draait om twee pijlers:
1. het creëren van ruimte door het vinden van oplossingen voor werkzaamheden die energie kosten (zgn. non-talenten).
2. het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie door het naar boven halen van ieders unieke – natuurlijke – talenten.
Juni 2011 – heden HR- Adviseur en Loopbaancoach, Hoogheemraadschap van Rijnland
Bij deze organisatie ben ik werkzaam als Loopbaancoach. Daarnaast ben ik als Adviseur leren en ontwikkelen van de Aquademie verantwoordelijk voor het aanbod aan opleidingen en Management Development. 
Jan. 2008- heden Senior Consultant HR, Van Brienen
Als consultant voor dit organisatieadviesbureau hield ik mij bezig met vraagstukken op het gebied van HR. Ik heb assessments afgenomen, intervisiegroepen begeleid, beginnend leidinggevenden gecoacht en management geadviseerd met betrekking tot vraagstukken op het gebied van leerinterventies, competentiemanagement, werving en selectie, loopbaanbeleid en levensfasebewust personeelsbeleid.
Okt. 2005 – Jan. 2008 Trainer en ontwikkelaar, Kangoeroe Training en Advies
Vanuit dit bureau was ik verantwoordelijk voor het maken en geven van trainingen en opleidingen. Ik zat aan tafel bij grote organisaties waar ik meedacht over wat er nodig was om het gat te dichten tussen het huidige gedrag van medewerkers en het gewenste gedrag vanuit het management.
Juli 2003 – Juli 2005 Beleidsmedewerker Innovatie, KOK kinderopvang
Bij deze stichting voor kinderopvang had ik een staffunctie op de P&O- afdeling. Ten behoeve van de verdere professionalisering van de organisatie volgde ik relevante ontwikkelingen in het veld en onderzocht met steeds wisselende projectgroepen de mogelijkheden voor implementatie. Vervolgens schreef ik het beleid en maakte ik de vertaalslag naar de deskundigheidsbevordering van de mensen binnen de organisatie.
Okt. 2001 – Apr. 2002 Stagiaire, KPN Opleidingen
Juli 2000 – Okt. 2001 Commercieel medewerkster, Kangoeroe Training en Advies
Okt. 1998 – Juli 2000 Leerkracht basisonderwijs

Coaching & ontwikkeling

De individuele training en coaching van onze professionals is gericht op persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Leer nieuwe vaardigheden ontwikkelen of leer beter om te gaan met bepaalde situaties op de werkvloer. Mint Coaching biedt een hoog rendement.

Contact

Heb je een vraag of ben je benieuwd naar wat Mint coaching voor je kan betekenen? Vul dan nu geheel vrijblijvend het onderstaande contactformulier in.
Je mag binnen 48 uur op een reactie rekenen.
 

    Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!